شرکت نرم افزاری مفتاح البرز

نقش و مبارزه دلواپسی

امروزه تغییراتی در نقش زنان در گروه های مختلف سنی به وجود آمده ، زن نوجوان و زن مجرد امروزه با روابط جدیدی رو به رو هستند ، خانه داری بدون حمایت همتا ، در کارگری که فریب مشی و زندگی فامیلی را می خورد و زنانی که در یک جامعه ی جوان شرقی پا به سن می گذارند . این تغییرات اغلب این مفهوم ها را دارد ، نقش کمتر - سیستم حمایتی کمتر و فشار روحی زیادتر .

هلن دوروسیس پروفسور روان شناسی بالینی درمرکز پزشکی دانشگاه نیویورک و نویسنده ی کتاب دلواپسیبانوان معتقد است که بر اثر تغییرات ، نقش و مبارزه دلواپسی و ترس از چیزهای ناشناخته فرا می رسد که نهایتاً منتهی به فشار روحی زیادتری می شود .

فقدان کنترل
تغییرات نقشی ، تنها نصف این داستان است . « در یک موقعیت هر چقدر زنان احساس خود را کنترل کنند . نقش عمده ای در فشارروحی برایشان دارد بخصوص هنگامی که ناشی از مسائل کاری باشد » . پل زوش دکترا در پزشکی ، پروفسور پزشکی بالینی کالج پزشکی نیویورک و رئیس انستیتوی استرس توضیح می دهد : « اگر چه مطالعات اخیر نشان داده است فشارهای ناشی از کار اولین مسئله سلامت است » . این مدیران اجرایی و روسا نیستند که آنژین و زخم روده می گیرند بلکه آنهایی به این امراض مبتلا می شوند که زیر رهبری قرار دارند و کنترل کمی بر تصمیمات خود دارند . زمانی که در پست های مدیریت اشتغال دارند به کار خود زیاد می پردازند .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم آبان 1393ساعت 19:10  توسط   |